Ila Skole 2023

Ila skole 2018
18. november
Ila skole, Oslo

Ila Skole 2023

Informasjon

Påmelding senest 16. oktober 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6bGam-2-8hqSiYo0UO6oRkBGq4S1ppjO0oag0pn1AtsNZw/viewform?usp=sharing

Alle barn må påmeldes individuelt. Jobber barnet med en/flere, må alle individuelt melde seg på, og referere til den annen/de andre i gruppen.