Du er her

Uke 1 AKS / SFO

.

Hva er forskning? 

Mål

Skape entusiasme for å forske selv
Elevene skal begynne å forstå både hva det er å forske og hvordan de skal jobbe fram mot utstillingen.

Utstyr

 • Eksempelplakat, bruk en blank papp-plakat, fyll ut etter plakatmalen, gjerne koblet til eksperimentet som demonstreres.
 • Utstyr til eksperiment

Forberedelser

 • Planlegge oppstarts-samling, velg en eller flere av dere som skal lede denne samlingen.  Se ev. en film av en oppstarts-samling.
 • Sette av et rom med prosjektor med fungerende lyd.
 • Velge noen inspirerende fortellinger om barn som har forsket.  Mange historier er lagt ut på nettsiden, i filmene og på Facebook/HvorforD. Se også prosjektarkivet til Årets nysgjerrigper.
 • Forberede et eksperiment som eksempel, forslag finnes på nettsiden.
 • Forberede utstyr til en forskersprint, test den ut med de ansatte. 
 • Dele inn i forskerpar.

Samling 1 - Oppstart                        ca. 30-40 min                        20-40 barn i gruppe

 1. Innledning: ”Dere som er barn har de beste spørsmålene fordi dere har god fantasi og er flinke til å legge merke til ting.”
 2. ”Vil dere høre om noen barn som har undersøkt egne spørsmål?”  Velg gjerne 3-4  korte fortellinger med ulike spørsmål.
 3. Gjennomgang av Nysgjerrigpermetoden. Se animasjonsfilm som forklarer det.
 4. Vise fram et eksperiment hvor spørsmål, hypotese, legge en plan, egen undersøkelse og vurdering av resultat blir tydelig.
 5. Vis fram en utstillingsplakat som er laget til eksperimentet og vis hvordan de ulike leddene i Nysgjerrigpermetoden inngår i plakaten.
 6. ”Nå skal dere få forske selv, dere jobber i par, og dere skal selv få bestemme hva dere vil undersøke. Men vi bestemme hvem som skal samarbeide slik at det blir rettferdig for alle.”
 7. Vise fram nettsiden med filmer og ev. egen landingsside slik at barna kan finne fram til denne selv.
 8. Praktisk informasjon om prosjektperioden, hvordan elevene skal jobbe, utstillingen og foreldredeltakelse.
 9. Se en film om barn som forsker, f. eks ”Sure sokker og fargede pannekaker” eller ”Prompeforskerne”.

Samling 2 - Øve på Nysgjerrigpermetoden            45 min                                   12-20 barn i gruppe

 • Informere om forskerparene
 • Gjøre forskersprint, barna jobber parvis.  ( Se tilgjengelige ressurser fra Nysgjerrigper)

Informasjon i lekseplan / hjemmearbeid

 • Informasjonsbrev til foreldre sendes ut, lenk til egen nettside dersom dere har satt opp det.  
 • Be barna vise fram filmen om Nysgjerrigpermetoden og nettsiden til foreldrene.