Du er her

Uke 2 AKS / SFO

.

Dette lurer jeg på.

Mål

 1. Vekke evne til observasjon og undring
 2. Samle idéer til spørsmål å forske på.

Utstyr

 • Mapper til alle elevene
 • Notatbøker til alle elevene
 • Ev. ”Nysgjerrigper for elever” , et hefte til hver av elevene

Forberedelser

 • ”Nysgjerrigper for elever”  s. 2 - 5.
 • Lese gjennom de to bloggartikkelen om ”Undring”
 • Se gjennom filmene, velg f. eks. to av dem og hvilken de skal se på først.

Forberede lapper til barna med observasjonsspørsmål til filmene.

 • En ansatt melder på alle barna som deltar i nettsiden og grupper de i prosjekter.  Velg en standard epost for forelder,  da denne trolig ikke er nødvendig for dere. 

 

Samling 1 – Øvelse for observasjon                        ca. 30-40 min             20-40 barn i gruppe

Barn leker i skolegård   

https://www.youtube.com/watch?v=LJ7ZYdO34-0

                                   https://www.youtube.com/watch?v=xC9Ov9RLv8I

                                   https://www.youtube.com/watch?v=x3s83qVp0mE

                                   https://www.youtube.com/watch?v=21CXzSB3xjE

Først: Se gjennom en av filmene – åpent spørsmål, ”Fortell om hva dere så?”

Deretter dele ut lapper til forskerparene med hemmelige spørsmål om hva de skal se etter og se filmen en gang til. Eksempler på spørsmål kan være: Hva slags sko har de på seg? Hvilke faste lekeapparater? Leker gutter og jenter sammen? Hvor mange står stille? Hva slags bakke er det? Hva slags planter? Hvilken årstid? Er det forskjell på jente- og gutteklær? Hvor gamle er barna? Elevene kan notere på lappene underveis, de får et par minutter å snakke om hva de så før en  felles oppsummering hvor alle forteller hva de så denne gangen. Be dem være nøyaktige når de beskriver.

Se en ny film med de samme spørsmålene. Be dem først være nøyaktige i beskrivelsene av den nye filmen, ta en felles oppsummering på samme måte. Deretter  kan de si noe om forskjellene mellom de ulike filmene og om de har noen idéer til hvorfor det er slik?

Til slutt kan de beskrive sin egen skolegård fra hukommelsen før de går ut og leker i skolegården etter øvelsen.

 

Samling 2 – Undringsjakt                             45 min                                   12 barn i gruppe

Undringsjakt. Gå ut i skolegården eller i nærområdet, gå i forskerpar, gjør observasjoner og samle på spørsmål og idéer. Se, lytte, lukte, kjenne på ulike ting.  Gjerne tegne en skisse om det er noe man legger merke til.  Se nøyaktig og spørre hvorfor er det slik? Lag også gjerne noen stasjoner som de skal innom og noen de kan velge selv.

Kom tilbake til et avtalt med så mange spørsmål om mulig og fortell de voksne veilederne.  Dette er en kreativ fase hvor dere skal være åpne for det meste og samle mange spørsmål.  

Denne samlingen er også en fin mulighet til å dra på en utflukt. Bra steder kan være  Forskningsdagene, et vitensenter, en kunstsamling, i nærliggende naturområde  for gjøre en undringsjakt der.  Her er en beskrivelse av undringsjakt https://nysgjerrigper.no/portal/filearchive/undringsjakta.pdf

 

Informasjon i lekseplan / hjemmearbeid

 • Følge med på skoleveien, under måltidene hjemme og under fritidsaktiviteter.  Ta med notatboka hjem og skriv ned om dere kommer på spørsmål.  Tegn gjerne en skisse av det du legger merke til.
 • Les gjennom ”Nysgjerrigper for elever” s. 4 og 5 med foreldrene. Send heftet med hjem, ev. send epost med pdf av de aktuelle sidene.